Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych Karat Property Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ( dalej: “Administrator”) z siedzibą w Warszawie ( 00-515) przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 25, NIP: 1132925333, KRS: 0000653667.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@karat.zgora.pl lub pisemnie pod adresem: al. Niepodległości 14, w Zielonej Górze (65-048).
 3. Osobą odpowiedzialną jednocześnie pełniącą funkcję inspektora danych jest Prezes Zarządu, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@karat.zgora.pl.
 4. Pierwsze wejście na stronę związane jest z pojawieniem się informacji o stosowaniu na stronie plików cookies. Na własnej przeglądarce mają Państwo możliwość zmiany ustawień cookies lub ich usunięcia, a także decydowania o wyrażaniu zgody na korzystanie z Google Analitics i plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 5. W ramach umieszczania treści na platformie Facebook, korzystamy z narzędzi reklamowych i marketingowych tam dostępnych. Wszystkie informacje przekazywane są i przechowywane na serwerach Facebook. Jeśli umieszczą Państwo komentarz, użyją funkcji Lubię To, lub innej wtyczki odpowiednia informacja przesyłana jest na serwer firmy portalu. Polityka prywatności jest więc w tym wypadku polityką prywatności Facebooka. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronach Facebook.
 6. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres Państwa nieruchomości w celu realizacji umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową pośrednictwa lub jeżeli nie została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Przykładowymi działaniami marketingowymi, które podejmujemy są np. prośba o wystawienie opinii po zrealizowanej transakcji, prośba o polecenie nas znajomym, przesłanie życzeń świątecznych lub informacji o nowościach. W przypadku, gdy poszukują Państwo nieruchomości przesyłami lub proponujemy oferty dostosowane do Państwa kryteriów.
 8. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli rzetelnie wykonywać nasze usługi, np. dostawcom usług IT, urzędnikom, kancelarii notarialnej, fotografowi, doradcy kredytowemu.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 14. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.